سیدمحمود عرب نجفی

سیدمحمود عرب نجفی،

دانشیار
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113648
Scopus
  • 120 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 572 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پایان نامه ها و رساله ها