سیدمحمود عرب نجفی

سیدمحمود عرب نجفی،

دانشیار
دانشکدگان علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113648
Scopus
  • 118 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 567 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه آکسفورد ، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک

1372 ← 1375

M.S ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1366 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1362 ← 1366

کلمات کلیدی