سیدمحمود عرب نجفی

سیدمحمود عرب نجفی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113648
اتاق : -
Scopus
  • 100 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه آکسفورد ، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک

1372 ← 1375

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1366 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1362 ← 1366

فعالیت های علمی