شکوفه غضنفری

شکوفه غضنفری،

دانشیار
 • عضویت در کمیته تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پردیس
 • همکاری موثر در تاسیس شرکت رشدی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
 • عضویت در کمیته تخصصی کشاورزی و محیط زیست انتشارات دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی سال 98
 • مشاور در شورای امور بانوان و خانواده بسیج اساتید
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
 • 220 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←1397
 • استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویی علوم دام و طیور پردیس ابوریحان 1394←1396
 • نماینده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دفتر داکای پردیس 1394←1396
 • استاد راهنمای آموزشی ورودی سال 91 1391←1395
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان علوم دامی 1388 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فردوسی مشهد ، تغذیه طیور

1384 ← 1388

M.S ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ژنتیک و اصلاح دام

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی