شکوفه غضنفری

شکوفه غضنفری،

دانشیار
  • ، عضویت در کمیته تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پردیس
  • ، همکاری موثر در تاسیس شرکت رشدی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان
  • ، عضویت در کمیته تخصصی کشاورزی و محیط زیست
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 122 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویی علوم دام و طیور پردیس ابوریحان 1394←1396
  • ، نماینده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دفتر داکای پردیس 1394←1396
  • ، استاد راهنمای آموزشی ورودی سال 91 1391←1395
  • ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان علوم دامی 1388 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فردوسی مشهد ، تغذیه طیور

1384 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ژنتیک و اصلاح دام

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندسی کشاورزی-علوم دامی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی