محمدتقی شیبانی

محمدتقی شیبانی،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
Scopus
  • 112 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی 7506059 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
بافت شناسی پیشرفته 1 7501069 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زبان تخصصی 7506059 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی 7506059 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه