احسان شاه قاسمی

احسان شاه قاسمی،

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
  • 32 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 201 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم ارتباطات اجتماعی

1388 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، علوم ارتباطات اجتماعی

1384 ←

B.S ، دانشگاه شیراز ، مهندسی ماشین های کشاورزی

1377 ←

کلمات کلیدی