شهین احمدیان

شهین احمدیان،

استاد
  • مدیر گروه بیوشیمی
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 36 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال