شهین احمدیان

شهین احمدیان،

استاد
  • ، مدیر گروه بیوشیمی
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 36 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

پروفایل

  • ، مدیر گروه بیوشیمی 1398←1399
  • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیوشیمی

1372 ← 1378

Ph.D ، تهران ، بیوشیمی

1372 ← 1378

M.Sc ، میشیگان غربی ، زیست شناسی

1353 ← 1356

کارشناسی ، تهران ، زیست شناسی

1349 ← 1353

فعالیت های علمی