سعید صفری

سعید صفری،

دانشیار
  • تهیه و پیگیری پیشنهاد همکاری در صنعت و فناوری حمل و نقل با دانشگاه برکلی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084902
اتاق : 2-618
Scopus
  • 546 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • تهیه و پیگیری پیشنهاد همکاری در صنعت و فناوری حمل و نقل با دانشگاه برکلی 1396←1399
  • کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1396←1398
  • سرپرست مؤسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو 1394←1397
  • سرپرست بخش سیستمهای دیجیتال 1392←1394
  • سرپرست آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1389←1395
  • مسئول سایتهای کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1386←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی شریف ، کامپیوتر سخت افزار

1376 ← 1384

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، کامپیوتر سخت افزار

1374 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی شریف ، کامپیوتر سخت افزار

1368 ← 1373

فعالیت های علمی