علی اکبر صبوری

علی اکبر صبوری،

استاد ممتاز
  • مدیر گروه بیوفیزیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02166956984
Scopus
  • 13199 ارجاعات
  • 55 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 16287 ارجاعات
  • 61 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پایان نامه ها و رساله ها