علی اکبر صبوری

علی اکبر صبوری،

استاد ممتاز
  • مدیر گروه بیوفیزیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02166956984
Scopus
  • 12764 ارجاعات
  • 54 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 15860 ارجاعات
  • 61 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر گروه بیوفیزیک 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربت مدرس ، شیمی فیزیک

1371 ← 1375

M.S ، دانشگاه مازندران ، شیمی فیزیک

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، شیمی

1358 ← 1365

کلمات کلیدی