علی اکبر صبوری

علی اکبر صبوری

مرتبه علمی : استاد ممتاز
  • مدیر گروه بیوفیزیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02166956984
Scopus
  • 14530 ارجاعات
  • 58 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 17828 ارجاعات
  • 64 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • مدیر گروه بیوفیزیک 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربت مدرس ، شیمی فیزیک

1371 ← 1375

M.S ، دانشگاه مازندران ، شیمی فیزیک

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، شیمی

1358 ← 1365

کلمات کلیدی