علی اکبر صبوری

علی اکبر صبوری،

استاد ممتاز
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02166956984
اتاق : -
Scopus
  • 7076 ارجاعات
  • 40 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربت مدرس ، شیمی

1370 ← 1375

M.Sc ، مازندران ، شیمی

1366 ← 1368

کارشناسی ، مشهد ، شیمی

1361 ← 1365

فعالیت های علمی