علی اکبر صبوری

علی اکبر صبوری،

استاد ممتاز
  • مدیر گروه بیوفیزیک
موسسه بیوشیمی بیوفیزیک
شماره تماس : 02166956984
Scopus
  • 13436 ارجاعات
  • 55 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 16563 ارجاعات
  • 62 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • مدیر گروه بیوفیزیک 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربت مدرس ، شیمی فیزیک

1371 ← 1375

M.S ، دانشگاه مازندران ، شیمی فیزیک

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، شیمی

1358 ← 1365

کلمات کلیدی