سیدعلی بدری

سیدعلی بدری،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 02161113039
Scopus
  • 109 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 787 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.