سیدعلی بدری

سیدعلی بدری

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 02161113039
Scopus
  • 118 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 849 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • معاون پشتیبانی دانشگاه هنر 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیا

1374 ← 1380

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1366 ← 1369

کارشناسی ، - ، جغرافیا

1362 ← 1366

کلمات کلیدی