سیدعلی بدری

سیدعلی بدری،

دانشیار
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 02161113039
اتاق : -
Google Scholar
  • 608 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

پروفایل

  • معاون پشتیبانی دانشگاه هنر 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیا

1374 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1366 ← 1369

کارشناسی ، - ، جغرافیا

1362 ← 1366

فعالیت های علمی