رضا رستمی

رضا رستمی،

استاد
  • صاحب امتیاز مرکز درمان اعتیاد آتیه
  • بنیاد اولین مرکز جامع اعصاب و روان با روش های درمانی جدید
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : 61117477
اتاق : ۱۳۴
Scopus
  • 1367 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3240 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.