رضا رستمی

رضا رستمی

مرتبه علمی : استاد
  • صاحب امتیاز مرکز درمان اعتیاد آتیه
  • بنیاد اولین مرکز جامع اعصاب و روان با روش های درمانی جدید
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : 61117477
اتاق : ۱۳۴
Scopus
  • 1534 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 3710 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.