محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضوانی،

استاد
  • مدیر گروه جغرافیای انسانی
  • عضو شورای فنی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت
  • عضو هیات ممیزه مشترک دانشگاه های هنر کشور
  • مدیر گروه جغرافیای انسانی
  • مدیر هسته پژوهشی «توسعه روستایی:پایداری، نوآوری و ارزش افزایی»
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113039
Google Scholar
  • 1245 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پایان نامه ها و رساله ها