محمدرضا رضوانی

محمدرضا رضوانی

  • مدیر گروه جغرافیای انسانی
  • عضو شورای فنی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت
  • عضو هیات ممیزه مشترک دانشگاه های هنر کشور
  • مدیر گروه جغرافیای انسانی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی)
شماره تماس : 61113039
Google Scholar
  • 1166 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها