محمود رضا هاشمی

محمود رضا هاشمی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084310
اتاق : 2-411
Scopus
  • 655 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1006 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال