منوچهر مرادی سبزوار

منوچهر مرادی سبزوار،

دانشیار
 • عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری های همگرا
 • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-2
 • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-1
 • عضو کمیته راهبردی مشاورین بین الملل و صنعت
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084960
اتاق : 2-709
Scopus
 • 800 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 1130 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

پروفایل

 • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-2 1400←…
 • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-1 1400←…
 • عضو کمیته راهبردی مشاورین بین الملل و صنعت 1400←1402
 • عضو شورای علمی پژوهشکده فناوری های همگرا 1399←1401
 • رییس کمیته امور کنفرانس ها و سمینار های بخش ایران آیتریپلی 1395←1397
 • دبیر بخش آیتریپلی بخش ایران 1393←1395
 • استاد مدعو، مرکز تحقیقاتی سیستمهای هوشمند، دانشگاه SKKU، کره جنوبی 1383←1385
 • استاد پاره وقت، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، لوس آنجلس، آمریکا 1378←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1373 ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی کامپیوتر - روباتیک و هوش مصنوعی

1371 ← 1373

B.S ، تهران ، الکترونیک

1363 ← 1387

فعالیت های علمی