حسین رحیم پوربناب

حسین رحیم پوربناب،

استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده زمین شناسی
شماره تماس : 02161112487
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2615 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
Google Scholar
  • 3925 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

طرح های کاربردی