حسین رحیم پوربناب

حسین رحیم پوربناب،

استاد
دانشکدگان علوم / دانشکده زمین شناسی
شماره تماس : 02161112487
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2483 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 3757 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

  • رئیس دانشکده زمین شناسی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آدلاید ، ژئوشیمی رسوبی

1372 ←

M.S ، تهران ، سنگ‌شنلسی رسوبی و رسوبشناسی

1367 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، زمین شناسی

1362 ← 1366

کلمات کلیدی