علی پیران نژاد

علی پیران نژاد،

دانشیار
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش کلینیک مدیریت
 • معاون گروه آموزشی مدیریت دولتی
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 02161117782
Scopus
 • 125 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 385 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پروفایل

 • معاون گروه آموزشی مدیریت دولتی 1400←…
 • مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی 1396←1397
 • دبیر تخصصی فصلنامه مدیریت دولتی 1394←1397
 • معاونت گروه آموزشی مدیریت دولتی 1394←1396
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران 1394←1394
 • عضو کمیته علمی هفتمین کنگره بین المللی مدیریت شهری(جایزه جهانی تهران) 1393←1393
 • عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت و ICT 1393←1393
 • استاد راهنمای دانشجویان ورودی 92 مدیریت دولتی 1392←1396
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش کلینیک مدیریت 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت دولتی

1386 ← 1390

M.S ، تهران ، مدیریت دولتی

1384 ← 1386

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی