یونس نوراللهی

یونس نوراللهی،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 021-86093315
اتاق : طبقه سوم اتاق 313
صفحه rokhname-alias
Scopus
  • 2375 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 3747 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

  • عضو کمیته حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1399←1400
  • رئیس انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران 1398←1400
  • نایب رئیس انجمن انرژی ایران 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کیوشو -ژاپن ، مهندسی منابع انرژی

1384 ← 1387

M.S ، دانشگاه ایسلند ، مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست

1382 ← 1384

کارشناسی ، ارومیه ، علوم

1368 ← 1372

فعالیت های علمی