یونس نوراللهی

یونس نوراللهی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 021-86093315
اتاق : طبقه سوم اتاق 313
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4091 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 5823 ارجاعات
  • 43 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • عضو کمیته حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1399←1401
  • رئیس انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران 1398←1401
  • نایب رئیس انجمن انرژی ایران 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کیوشو -ژاپن ، مهندسی منابع انرژی

1384 ← 1387

M.S ، دانشگاه ایسلند ، علوم محیط زیست (انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست)

1382 ← 1384

کارشناسی ، ارومیه ، علوم گیاهی

1368 ← 1372

کلمات کلیدی