نسرین مقدم

نسرین مقدم،

استادیار
  • عضو کارگروه بسته بندی صنایع دستی درسازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
  • عضو کمیته علمی داوری مقالات
  • داور برنامه آموزشی رشته بسته بندی
  • عضو کمیته علمی مسابقات ملی طراحی مهندسی پارچه
  • استاد ناظر بر ارزیابی طرح تحقیق رساله دکتری
  • عضو کارگروه ویژه هنر
پردیس هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
شماره تماس : 02166415867
اتاق : -
Scopus
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها