نسرین مقدم

نسرین مقدم،

استادیار
 • عضو کارگروه بسته بندی صنایع دستی درسازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
 • عضو کمیته علمی داوری مقالات
 • داور برنامه آموزشی رشته بسته بندی
 • عضو کمیته علمی مسابقات ملی طراحی مهندسی پارچه
 • استاد ناظر بر ارزیابی طرح تحقیق رساله دکتری
 • عضو کارگروه ویژه هنر
پردیس هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
شماره تماس : 02166415867
Scopus
 • 4 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • داور و منتور ( راهنما) مسابقه طراحی بسته بندی خرما با هدف صادرات 1398←1399
 • عضو کارگروه ویژه هنر 1395←…
 • استاد ناظر بر ارزیابی طرح تحقیق رساله دکتری 1394←…
 • عضو کمیته علمی مسابقات ملی طراحی مهندسی پارچه 1394←…
 • داور برنامه آموزشی رشته بسته بندی 1394←…
 • عضو کمیته علمی داوری مقالات 1394←…
 • مدیر گروه طراحی صنعتی پردیس البرز 1394←1396
 • معاونت آموزشی دانشکده طراحی صنعتی 1392←1396
 • عضو کارگروه بسته بندی صنایع دستی درسازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه الزهرا(س ، پژوهش هنر

1383 ← 1390

M.S ، تهران ، طراحی صنعتی

1375 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، طراحی صنعتی

1363 ← 1370

فعالیت های علمی