محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن،

دانشیار
  • دانشکده محیط زیست ، مسئول بخش انفورماتیک دانشکده محیط زیست
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 204 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، مسئول بخش انفورماتیک دانشکده محیط زیست 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-مهندسی آب

1383 ← 1387

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-مهندسی آب

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی- مهندسی آب

1377 ← 1381

فعالیت های علمی