محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 470 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 722 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست 1397←1400
  • مشاورمدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه در امور نشریات علمی 1397←1399
  • مسئول بخش انفورماتیک دانشکده محیط زیست 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-مهندسی آب

1383 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-مهندسی آب

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی- مهندسی آب

1377 ← 1381

فعالیت های علمی