محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 543 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 854 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

زمینه های تحقیق و علاقمندی ها: 

- مدیریت کمی و کیفی منابع آب

- مهندسی و مدلسازی رودخانه

- تجارت مجوز تخلیه بارآلودگی 

- کاربرد روشهای حل اختلاف و تئوری بازی ها در منابع آب

- توسعه مدلهای اجتماعی در منابع آب 

  • معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست 1397←1400
  • مشاورمدیر کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه در امور نشریات علمی 1397←1399
  • مسئول بخش انفورماتیک دانشکده محیط زیست 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-مهندسی آب

1383 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران-مهندسی آب

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی- مهندسی آب

1377 ← 1381

فعالیت های علمی