وحید نیکنام

وحید نیکنام،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 61113637
Scopus
  • 1568 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی گیاهی 1 6104644 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جذب و انتقال 6104706 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
فیزیولوژی گیاهی 2 6104469 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
مبانی فیزیولوژی گیاهی 6104422 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی گیاهی 1 6104644 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جذب و انتقال 6104706 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی فیزیولوژی گیاهی 6104422 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی گیاهی 2 6104469 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جذب و انتقال 6104706 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی گیاهی 2 6104469 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فیزیولوژی سلول 6104216 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی گیاهی 1 6104644 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مبانی فیزیولوژی گیاهی 6104422 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
جذب و انتقال 6104706 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1