نادر حقانی

نادر حقانی(بازنشسته)

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای سیاست‌گذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه‌
 • عضو شورای برنامه ریزی و مدیریت دروس عمومی، پایه و مشترک دانشگاه
 • عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
Scopus
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
 • 219 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

 • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه 1398←1401
 • عضو شورای برنامه ریزی و مدیریت دروس عمومی، پایه و مشترک دانشگاه 1398←…
 • عضو شورای سیاست‌گذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه‌ 1397←…
 • رئیس پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران 1396←1399
 • عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیله فلد ، آموزش الکترونیکی زبان

1375 ← 1379

M.S ، بیله فلد ، زبان المانی

1370 ← 1375

کارشناسی ، تهران ، مترجمی زبان المانی

1364 ← 1369

کلمات کلیدی