زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
Scopus
  • 1194 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 3213 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تگزاس ، مهندسی برق

… ←

کارشناسی ارشد ، آریزونا ، مهندسی برق

… ←

دکتری ، آریزونا ، مهندسی برق

… ←

فعالیت های علمی