مریم نجارنهاوندی

مریم نجارنهاوندی،

دانشیار
  • ، نماینده گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117894
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، سرپرست اردوی آموزشی دانشجویان 1396←1396
  • ، استاد راهنمای گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشجویان ورودی 1395 1395←1396
  • دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، رییس موسسه تعاون 1395←1397
  • ، نماینده دانشگاه تهران در جلسات گروه های کاری مربوط به امور بانوان و خانواده استانداری تهران 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، جامعه شناسی

1376 ← 1386

D.V.M ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1376 ← 1379

M.Sc ، تهران ، جامعه شناسی

1364 ← 1367

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، علوم اجتماعی و تعاون

1356 ← 1363

فعالیت های علمی