محسن محسنی ساروی

محسن محسنی ساروی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

پروفایل

  • معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کیش دانشگاه تهران 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ایداهو ، جنگلداری

1355 ← 1359

کارشناسی ارشد ، میشیگان ، جنگلداری

1352 ← 1356

کارشناسی ، تهران ، جنگلداری

1348 ← 1352

فعالیت های علمی