محمودرضا روزبان

محمودرضا روزبان،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -
Scopus
  • 44 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملیات میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 7303486 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 7303485 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کارآموزی 7303153 2 27 نامشخص نامشخص 3973
نمایش 3 نتیجه