محمودرضا روزبان

محمودرضا روزبان،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه باغبانی
گروه باغبانی
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق : -
Scopus
  • 44 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، علوم باغبانی

1382 ← 1388

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مهندسی کشاورزی-باغبانی

1377 ← 1380

فعالیت های علمی