سیدمصطفی رضوی

سیدمصطفی رضوی،

دانشیار
  • عضو کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی وزارت علوم
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
Scopus
  • 41 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

پروفایل

  • عضویت در شورای علمی جشنواره ملی پارک علم و فن اوری شیخ بهایی وزارت علوم 1400←1400
  • عضو کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی وزارت علوم 1398←1402
  • عضو کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی وزارت علوم 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1381 ← 1384

M.S ، دانشگاه امیر کبیر ، مهندسی صنایع

1371 ← 1374

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، فیزیک پردیس علوم

1369 ← 1372

کلمات کلیدی