مرتضی سلطانی

مرتضی سلطانی،

استادیار
 • ، مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی نیمسال اول 92-93
 • ، معاونت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • ، مدیر گروه مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
 • 55 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

پروفایل

 • ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1398←1401
 • ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی 96 1396←1398
 • ، عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1396←1398
 • ، دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم 1395←1397
 • ، مدیر گروه مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران 1393←…
 • ، معاونت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران 1392←…
 • ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی ورودی نیمسال اول 92-93 1392←…
 • ، مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران 1392←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی