منوچهر مرادی سبزوار

منوچهر مرادی سبزوار،

دانشیار
 • ، IEEE HealthRob 2013 - International workshop on Healthcare Robotics
 • مرکز همایشهای رازی- دانشگاه علوم پزشکی ایران ، سخنران و عضو هیأت رئیسه پانل Neurodevelopmental Disorders در دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
 • ایران ، منشی بخش ایران IEEE
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ، مشاور طرح ربات انسان نما ملی سورنا 3
 • دانشگاه اصفهان ، عضویت در کمیتهی علمی اولین کنفرانس ملّی "بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها"
 • دانشگاه اصفهان ، سخنران کلیدی اولین کنفرانس ملّی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»
 • ، PhD Thesis evaluation committee: Yazd university.
 • دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها- دانشگاه تربیت مدرس ، داور بررسی پرونده ارتقا مرتبه علمی
 • ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ، همکاری در کمیته توانبخشی شناختی
 • دانشگاه تهران ، نماینده تام الاختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای عضویت در کمیته بازیهای رایانه ای
 • آیتریپلی بخش ایران ، رییس کمیته امور کنفرانس ها و سمینار های بخش ایران آیتریپلی
 • صندوق نوآوری و شکوفایی ، مشاور طرح شرکت پکتوس- صندوق نوآوری و شکوفایی
 • دانشگاه الزهرا ، سخنران مدعو در همایش آشنایی IEEE Computer Society شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه الزهرا و انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر (نرام افزار) دانشگاه الزهرا
 • دانشگاه الزهرا ، شرکت در همایش :آشنایی با IEEE Computer Society شاخه دانشجوی IEEE دانشگاه الزهرا و انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه الزهرا
 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو شورای سیاست گذاری فعالیت های دانشگاهی بنیاد ملی باز های رایانه ای
 • ، CIGRE Canada Oct 2017- Invitation to become a member of the International Technical Committee
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، داوری رساله دکتری آقای شیرکوه محمدی با عنوان طراحی الگوی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند پاسخگو به تنوع فرهنگی در موسسه آموزش عالی البرز
 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو کمیته علمی نخستین دوره کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال، گرایشها، فناوری ها و کاربردها
 • شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ، ارزیاب پروژه تحقیقاتی ربات شاخه زنی درختان
 • کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد ، سخنران هشتمین نشست تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی با عنوان " داده های شناختی"
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دبیر حوزه کنفرانس آیکرام 2017
 • شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ، عضو کمیته 23 ام نشست کمیته تخصصی رباتیک صنعت برق
 • پژوهشکده فناوری های همگرا ، منصوب به مدت 2 سال به عنوان عضو کمیته پژوهشی علوم شناختی پژوهشکده فناوری های همگرا
 • دانشگاه علم و صنعت ایران ، حضور در نشست تخصصی "یک روز با بازی"
 • معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، عضو وابسته مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مرکز مشاوره دانشگاه تهران ، شرکت در جلسه بحث و تبادل نظر و مشاوره در خصوص سرفصل هاو رئوس مطالب (درسنامه اساتید)
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، نقش کلیدی در ایده پردازی و طراحی کهاد رشته کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 • بنیاد ملی بازی های رایانه ای ، عضو شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال- بنیاد ملی باز های رایانه ای
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084960
اتاق : 2-709
 • 458 ارجاعات
 • 10 h-Index

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.