اعضای هیات علمی

منوچهر مرادی سبزوار

منوچهر مرادی سبزوار،

استاد
  • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-2
  • عضو کمیته راهبردی مشاورین بین الملل و صنعت
  • ارایه فعالیتهای پژوهشی در سطح بین الملل-1
  • عضو هسته پژوهشی"روانپزشکی محاسباتی"
  • مدیر هسته پژوهشی" سامانه های هوشمند پایش و مدیریت بحران های طبیعی"
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084960
اتاق : 2-709
Scopus
  • 873 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1247 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.