حسن قاسمی مبتکر

حسن قاسمی مبتکر،

استادیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 02632801011
Scopus
  • 635 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 1195 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تبریز ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

1391 ← 1394

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

1387 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه بوعلی سینای همدان ، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

1383 ← 1387

فعالیت های علمی