مسلم محمدی

مسلم محمدی،

دانشیار
  • رییس شورای بدوی انضباطی دانشجویان
  • نماینده استانی صندوق رفاه وزارت علوم در استان قم
  • عضو شورای دروس معارف اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166440
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق و عرفان در شیعه 2205262 2 67 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
تاریخ علم و آموزش (علوم عقلی و نقلی و حوزه های علمیه) 2205383 4 66 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
اخلاق کاربردی 2205312 2 55 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/27 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
مسائل جدید کلامی 2205828 2 57 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
فرق شیعه 2205415 2 57 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/29 (14:00 - 15:30) ترم اول 1399
اخلاق و عرفان در شیعه 2205262 2 57 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ علم و آموزش (علوم عقلی و نقلی و حوزه های علمیه) 2205383 4 66 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/12 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
اخلاق کاربردی 2205312 2 50 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1398/11/01 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
فرق شیعه 2205415 2 66 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
فرق شیعه 2205415 2 57 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
اخلاق و عرفان در شیعه 2205262 2 57 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1398/04/01 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
تاریخ علم و آموزش (علوم عقلی و نقلی و حوزه های علمیه) 2205383 4 66 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1398/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1