محمد ملازم

محمد ملازم،

استادیار
  • عضو شورای پژوهشی گروه جراحی و رادیولوژی
  • رییس بخش رادیولوژی
  • عضو اصلی کمیته تخصصی دامپزشکی حیوانات خانگی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
  • رییس بخش رادیولوژی
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی دانشکده دامپزشکی
  • عضویت در شبکه موسسات آموزشی
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
Scopus
  • 207 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 327 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

افتخارات