محمدجواد فتحی

محمدجواد فتحی،

دانشیار
  • نماینده‌ی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه در پردیس فارابی
  • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه تهران
  • عضو شورای سیاست‌گذاری فرهنگی پردیس فارابی
  • عضویت در هیئت ممیزه‌ی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.