محمدجواد فتحی

محمدجواد فتحی،

دانشیار
  • نماینده‌ی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه در پردیس فارابی
  • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه تهران
  • عضو شورای سیاست‌گذاری فرهنگی پردیس فارابی
  • عضویت در هیئت ممیزه‌ی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ، علوم قضایی

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق جزا وجرم‌شناسی

1382 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، حقوق جزا وجرم‌شناسی

1367 ← 1370

کلمات کلیدی