محمدجواد فتحی

محمدجواد فتحی

مرتبه علمی : دانشیار
  • نماینده‌ی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه در پردیس فارابی
  • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه تهران
  • عضو شورای سیاست‌گذاری فرهنگی پردیس فارابی
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 20 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق جزا وجرم‌شناسی

1382 ← 1387

M.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، حقوق جزا وجرم‌شناسی

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ، علوم قضایی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی