حسین میرسعیدقاضی

حسین میرسعیدقاضی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه فناوری صنایع غذایی
گروه فناوری صنایع غذایی
شماره تماس : 02136040910
اتاق : -
Scopus
  • 280 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی