سید حامد موسوی

سید حامد موسوی

مرتبه علمی : استادیار
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی
  • سرپرست آزمایشگاه آموزشی عملیات واحد
  • معاون اجرایی دانشکده فنی کاسپین
  • سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی و نانوفناوری
  • دبیر شورای فرهنگی دانشکده فنی کاسپین
  • معاون اجرایی پردیس بین‌المللی کاسپین
دانشکدگان فنی / دانشکده فنی کاسپین
Scopus
  • 81 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۷
Google Scholar
  • 1156 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.