میثم شهبازی

میثم شهبازی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت زنجیره تامین 2201710 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/12 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحث منتخب در زنجیره تامین 2201514 2 27 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1398/11/01 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت زنجیره تامین 2201710 2 06 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/01 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت زنجیره تامین 2201710 2 21 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه