میثم شهبازی

میثم شهبازی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.