سیدمهدی هاشمی شاهدانی

سیدمهدی هاشمی شاهدانی،

دانشیار
  • مدیر گروه آموزشی مهندسی آبیاری و زهکشی
  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی آبیاری پردیس ابوریحان
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی / پردیس ابوریحان
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 576 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 796 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی آبیاری پردیس ابوریحان 1399←1401
  • نماینده گروه آبیاری و زهکشی در کمیته انتخاب منابع علمی پردیس ابوریحان 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، سازه های آبی

1387 ← 1392

M.S ، تربیت مدرس ، سازه های آبی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی آبیاری

1381 ← 1385

فعالیت های علمی