سیدمهدی هاشمی شاهدانی

سیدمهدی هاشمی شاهدانی،

دانشیار
  • مدیر گروه آموزشی مهندسی آبیاری و زهکشی
  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی آبیاری پردیس ابوریحان
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
  • 322 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
Google Scholar
  • 472 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی آبیاری پردیس ابوریحان 1399←1401
  • نماینده گروه آبیاری و زهکشی در کمیته انتخاب منابع علمی پردیس ابوریحان 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، سازه های آبی

1387 ← 1392

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، سازه های آبی

1385 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی آبیاری

1381 ← 1385

فعالیت های علمی