مجید مزرعه ئی فراهانی

مجید مزرعه ئی فراهانی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو کمسیون کیفیت هوا در حوزه پژوهشی دانشگاه تهران
 • همکاری در برگزاری آزمون نیمه متمرکز پذیرش دوره دکتری هواشناسی 1400
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک فضا
شماره تماس : 61118286
Scopus
 • 68 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • همکاری مرحله دوم آزمون (مصاحبه) دکتری سال 1401 - رشته هواشناسی 1401←1401
 • همکاری در برگزاری آزمون نیمه متمرکز پذیرش دوره دکتری هواشناسی 1400 1400←…
 • همکاری در برگزاری آزمون ورودی دکتری - سال 97 1397←1397
 • عضو کمسیون کیفیت هوا در حوزه پژوهشی دانشگاه تهران 1395←…
 • همکاری در بازنگری و تدوین سرفصلهای دروس دکتری هواشناسی1395 1395←1395
 • همکاری در بازنگری و تدوین سرفصلهای دروس کارشناسی ارشد هواشناسی1395 1395←1395
 • مدیر گروه فیزیک فضا 1393←1395
 • عضو کمسیون فرصت مطالعاتی-ماموریت پژوهشی-کنگره ها و کنفرانسهای بین المللی دانشگاه تهران 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، نانجینگ ، علوم جوی

1373 ← 1378

M.S ، تهران ، هواشناسی

1368 ← 1372

کارشناسی ، صنعتی شریف ، فیزیک کاربری

1362 ← 1368

کلمات کلیدی