رضا محمودی

رضا محمودی،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | شکل دادن فلزات
شماره تماس : 82084074
Scopus
  • 7215 ارجاعات
  • 49 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 8883 ارجاعات
  • 54 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، شریف ، مهندسی متالوژی

… ← 1355

M.S ، ویسکانسین ، مهندسی مکانیک

… ← 1358

Ph.D ، بیرهنگام ، مهندسی متالوژی

… ← 1366

کلمات کلیدی