اعضای هیات علمی

محمد خوانساری

محمد خوانساری،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : 86093185
اتاق : 342
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 463 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 756 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

  • مجری پروژه رصد، پژوهش و ارتقاء دانش فناوری‌های نوین بخش ICT 1396←1396
  • عضو هیات امناء پژوهشگاه فضائی 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر (معماری کامپیوتر)

1377 ← 1387

M.S ، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر (معماری کامپیوتر)

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

1371 ← 1375

کلمات کلیدی