حمید لسانی

حمید لسانی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084364
اتاق : 1-243
Scopus
  • 1638 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تهران ، برق

1107 ← 1354

Ph.D ، داندی ، برق

1107 ← 1366

کارشناسی ، تهران ، برق

1107 ← 1111

فعالیت های علمی