مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی تربیتی ومشاوره
شماره تماس : 61117405
Scopus
  • 398 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 2702 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، روانشناسی

1376 ← 1381

M.S ، دانشگاه تهران ، روانشناسی تربیتی

1370 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

1362 ← 1366

کلمات کلیدی