ابوالفضل خسروی

ابوالفضل خسروی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Scopus
 • 29 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 49 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

 • آیین نگارش متون دانشگاهی(فار سی- انگلیسی) 1401←1401
 • آشنایی با روش های تدریس نوین در آموزش عالی(متون تدریس) 1401←1401
 • طبقه بندی بین المللی اختراعات 1401←1401
 • سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی همهمه ای در گردشگری 1401←1401
 • سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی نسلی 1401←1401
 • سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی دانستنی های بیمه خودرو 1401←1401
 • سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی پارتیزانی 1401←1401
 • مهارت های فعالیت های بین المللی 1400←1400
 • پیشگیری از خودکشی 1400←1400
 • مربیگری و تسهیل گری 1400←1400
 • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1400←1400
 • خودمراقبتی 1400←1400
 • سواد رسانه و اطلاعات 1400←1400
 • مسؤلیت و سلامت اجتماعی 1400←1400
 • مالکیت فکری 1400←1400
 • مهارت های نیک زیستن 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، علامه طباطبایی ، مدیریت منابع انسانی

1384 ← 1390

M.S ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1372 ← 1376

کلمات کلیدی