اعضای هیات علمی

محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده،

استادیار
 • عضو شورای احیاء بافتها و بناهای تاریخی استان یزد
 • عضو شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد
 • مسئول رشته های مرمت میراث معماری و مرمت میراث شهر
 • کمیته علمی همایش ملی حفاظت و مدیریت میراث شهری
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
مرمت‌
اتاق : 320
Google Scholar
 • 13 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • هیئت ممتحنه بخش مرمت، ازمون دکتری سال 1400 دانشکده معماری 1400←1400
 • مسئول رشته های مرمت میراث معماری و مرمت میراث شهر 1398←…
 • عضو گروه تخصصی هنر/ معماری و شهرسازی سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی خوارزمی 1397←1397
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی 1396←1397
 • عضو کمیته برگزاری آزمون کتبی داوطلبین دوره دکتری تخصصی رشته مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی پردیس هنرهای زیبا 1396←1396
 • عضو شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد 1393←…
 • مسئول رشته مطالعات معماری ایران 1393←1398
 • عضو شورای احیاء بافتها و بناهای تاریخی استان یزد 1393←…
 • عضو اصلی کمیته ارزیابی درونی گروه مرمت ( کارشناسی ارشد) 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی